burun estetiği

Burun Estetiği

Tüm dünyada en sık yapılan estetik ameliyattır. Son zamanlarda burunu sadece estetik açıdan ele almak, yerini fonksiyonel burun cerrahisini de işin içine katma felsefesine evrilmiştir. Bu sayede hastalar hem arzu ettikleri hem de daha rahat nefes alabildikleri bir buruna kavuşabilmektedir. Son yıllarda burun estetiği teknikleri müspet mana çok değişmiş ve daha doğal sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır. Burun Estetiğinde en kavram doğallık olmalı ve uzun vadede sonucun devamlılığıdır. Çünkü uzun dönemde bütün burunlarda bir miktar küçülme olacaktır. Bu nedenle ameliyattan sonra çok küçültülen burunlar zamanla daha da küçülecek ve çok yapay bir görünüme sebep olacaktır.

Bana Nasıl Bir Burun Yakışır?

Hastalar sıklıkla bu soruyu sorup, bunun konun üzerinde fazlaca kafa yormaktadır. Bu bağlamda başka kişilerin fotoğraflarını inceleyip kendi ile bağdaştırmaya çalışmaktadır. Bu sorunun en güzel cevabı kendi içinde ve yüzünüzün diğer kısımları ile orantılı bir burundur. Başka hastalarda beğendikleriniz belki de sizin yüzünüze hiç uygun olmayabilir.

Son zamanlarda burun ameliyatları öncesi simülasyonlar kullanılmaktadır. Burun simülasyonu neticesinde ortaya çıkan sonucu birebir elde etmek gerçekçi ve mümkün değildir. Çünkü hastaya ait iyileşme faktörleri, doku özellikleri ve ödem hep değişkenlik arz etmektedir. Buradaki amaç hastaların istediklerini ve sizin cerrah olarak tıbben önerdiğiniz ve yapabileceğiniz burun şeklini kabaca anlamak ve anlatmaktır.

Burun Estetiği Teknikleri

Açık ve kapalı olmak üzere 2 teknik mevcuttur. Hastaya hangi teknik ile ameliyat yapılabileceği hem cerrahın kişisel alışkanlığı hem de hastada planlanacak cerrahi işlem ile ilgili olarak değişmektedir. Açık teknikte burun ucu ile dudağı birleştiren dokudan yapılan kesi ile ameliyat gerçekleştirilmektedir. Kapalı teknikte ise kesiler burun delikleri içinden yapılmaktadır.

Ameliyat

Ortalama 1-1,5 saat sürer ve genel anestezi altında yapılır. Hem burnun dış estetiğine hem de burun içine müdahale eş zamanlı yapılır ve hastanın daha rahat bir nefes alması sağlanmaya çalışılır. Ameliyat bitiminde plastik burun alçısı konulur. Duruma göre burun içine silikon tampon yerleştirilir.

Ameliyat Sonrası

Ameliyat sonrası ortalama 1 ay içinde burnun nihai şeklinin önemli bir kuşku belirir. Ama bu sürecin tamamlanması ortalama 6 ayı bulmaktadır. Daha kalın derisi olan hastalarda 1 yıl bile beklemek gerekebilir.

Riskleri Nelerdir?

Kanama:Geçici süreyle şişlik ve morluk

Gözaltında koyu renk değişimi: Özellikle koyu tenli hastalarda ameliyat sonrası morluğun olduğu dönemde gümüşten sakınmaları gereklidir. Aksi taktirde ameliyat sonrası morluklar ciltte kalıcı lekelenme ile iyileşebilir.

Eğriliğin düzenlemesi: Özellikle doğuştan eğriliği olan hastalarda kıkırdak hafızası sebebiyle ameliyattan sonraki 1. Aydan itibaren önceki halinde olduğu gibi Peri olan tarafa doğru yamulma olabilir. Bu durum mutlaka olacak anlamını taşımamakla beraber, yamulma olsa bile eski durumuna oranla daha minimal olabilir şeklinde akılda tutulmalıdır.

Asimetri: Kemik yapıya müdahaleden veya yapısal boyut farklarından kaynaklı asimetrikler olabilir. Minimal asimetriler dolgular ile düzeltilebilir, daha belirgin asimetriler için ameliyat olmak gerekebilir. Burun sırtında düzensizlik: İnce burun derisi olan hastalarda burun sırtındaki kemer komşuna müdahale sonrası oluşabilir. Dolgu ile düzeltilebilir.

Burun Çökmesi: Bütün burun ameliyatlarından sonra uzun dönemde hem ödemin kaybolması hem de burnun kıkırdaklarında erimeye bağlı olarak burun aortunda çökme olabilir. İkincil bir ameliyat ile düzeltilmesi gerekebilir.

Bana Nasıl Bir Burun Yakışır?

Hastalar sıklıkla bu soruyu sorup, bunun konun üzerinde fazlaca kafa yormaktadır. Bu bağlamda başka kişilerin fotoğraflarını inceleyip kendi ile bağdaştırmaya çalışmaktadır. Bu sorunun en güzel cevabı kendi içinde ve yüzünüzün diğer kısımları ile orantılı bir burundur. Başka hastalarda beğendikleriniz belki de sizin yüzünüze hiç uygun olmayabilir.

Son zamanlarda burun ameliyatları öncesi simülasyonlar kullanılmaktadır. Burun simülasyonu neticesinde ortaya çıkan sonucu birebir elde etmek gerçekçi ve mümkün değildir. Çünkü hastaya ait iyileşme faktörleri, doku özellikleri ve ödem hep değişkenlik arz etmektedir. Buradaki amaç hastaların istediklerini ve sizin cerrah olarak tıbben önerdiğiniz ve yapabileceğiniz burun şeklini kabaca anlamak ve anlatmaktır.

Burun Estetiği Teknikleri

Açık ve kapalı olmak üzere 2 teknik mevcuttur. Hastaya hangi teknik ile ameliyat yapılabileceği hem cerrahın kişisel alışkanlığı hem de hastada planlanacak cerrahi işlem ile ilgili olarak değişmektedir. Açık teknikte burun ucu ile dudağı birleştiren dokudan yapılan kesi ile ameliyat gerçekleştirilmektedir. Kapalı teknikte ise kesiler burun delikleri içinden yapılmaktadır.

Ameliyat

Ortalama 1-1,5 saat sürer ve genel anestezi altında yapılır. Hem burnun dış estetiğine hem de burun içine müdahale eş zamanlı yapılır ve hastanın daha rahat bir nefes alması sağlanmaya çalışılır. Ameliyat bitiminde plastik burun alçısı konulur. Duruma göre burun içine silikon tampon yerleştirilir.

Ameliyat Sonrası

Ameliyat sonrası ortalama 1 ay içinde burnun nihai şeklinin önemli bir kuşku belirir. Ama bu sürecin tamamlanması ortalama 6 ayı bulmaktadır. Daha kalın derisi olan hastalarda 1 yıl bile beklemek gerekebilir.

Riskleri Nelerdir?

Kanama

Geçici süreyle şişlik ve morluk

Gözaltında koyu renk değişimi: Özellikle koyu tenli hastalarda ameliyat sonrası morluğun olduğu dönemde gümüşten sakınmaları gereklidir. Aksi taktirde ameliyat sonrası morluklar ciltte kalıcı lekelenme ile iyileşebilir.

Eğriliğin düzenlemesi: Özellikle doğuştan eğriliği olan hastalarda kıkırdak hafızası sebebiyle ameliyattan sonraki 1. Aydan itibaren önceki halinde olduğu gibi Peri olan tarafa doğru yamulma olabilir. Bu durum mutlaka olacak anlamını taşımamakla beraber, yamulma olsa bile eski durumuna oranla daha minimal olabilir şeklinde akılda tutulmalıdır.

Asimetri: Kemik yapıya müdahaleden veya yapısal boyut farklarından kaynaklı asimetrikler olabilir. Minimal asimetriler dolgular ile düzeltilebilir, daha belirgin asimetriler için ameliyat olmak gerekebilir. Burun sırtında düzensizlik: İnce burun derisi olan hastalarda burun sırtındaki kemer komşuna müdahale sonrası oluşabilir. Dolgu ile düzeltilebilir.

Burun Çökmesi: Bütün burun ameliyatlarından sonra uzun dönemde hem ödemin kaybolması hem de burnun kıkırdaklarında erimeye bağlı olarak burun aortunda çökme olabilir. İkincil bir ameliyat ile düzeltilmesi gerekebilir.

    Tüm alanların doldurulması zorunludur.

    WhatsApp chat
    Call Now Button